Bệnh giun ở mắt và cách điều trị

Bệnh giun ở mắt và cách điều trị

Bệnh giun ở mắt chó, mèo thường gây ra do hai loài Thelazia californiensis và T. callipaeda, chúng thường ký sinh trong túi giác mạc hay trong giác mạc của chó và mèo, giun có thể tìm thấy ký sinh ở trên mắt người.

Ngoài ra bệnh có thể xảyra ở những loài khác. Giun có lớp biểu bì hình răng cưa, dài khoảng 10-15 mm. Ruồi nhà Musca domestica, Fannia sp và ruồi Musca autumnalis là những ký chủ trung gian. Từ chó, mèo bệnh được ruồi ăn chất tiết của mắt có ấu trùng L1, vào cơ thể ruồi ấu trùng phát triển thành L3 và di chuyển đến miệng ruồi để sẵn sàng truyền cho chó khác khi ruồi đậu vào mắt. Từ đây ký sinh trùng trực tiếp phát triển thành con trưởng thành, giun có thể sống trong mắt vài ba năm, giun non có biểu bì hình răng cưa và di chuyển nhanh trong mắt ký chủ gây ra viêm kết mạc.
1. Triệu chứng:
Viêm kết mạc và tiết rất nhiều nước mắt, sợ ánh sáng. Trong trường hợp nhiễm nặng có thể gây loét và đục giác mạc. Giun trưởng thành có thể tìm thấy trong túi kết mạc và ấu trùng thường có trong nước mắt.
9.2. Chẩn đoán:
Có thể chuẩn đoán bằng cách quan sát trực tiếp ký sinh trùng trong túi giác mạc hoặc là ở trên giác mạc sau khi gây tê cho chó. tìm trứng chứa ấu trùng hoặc ấu trùng trong nước mắt chó hay mèo bệnh.
9.3. Điều trị :
Điều trị bằng các phương pháp sau :
– Trực tiếp lấy giun ra khỏi mắt.
– Nhỏ dung dịch levamisole 2% vào giác mạc.
– Dùng thuốc mỡ tra mắt levamisole 1%.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Liên hệ ngay với chúng tôi
Gọi ngay cho chúng tôi